Buurt en stad - webguidance.nl
Telefoon 06 41 38 74 86 of Email yolanda@webguidance.nl

Portfolio

Buurt en stad

Projectbeschrijving

Buurt en Stad laat kinderen spelenderwijs iets leren over de stad waarin ze leven en opgroeien. De eigen buurt is hierbij het centrale punt.

Met deze site wil het Stadsarchief Amsterdam het historisch besef vergroten, het gevoel voor monumenten, architectuur en kunst ontwikkelen én het ‘Wij Amsterdam’ gevoel bevorderen. Kinderen beleven hoe geschiedenis soms op straat ligt en ook dat alle Amsterdammers gezamenlijk de geschiedschrijvers zijn van stad en buurt.

De site is primair bedoelt voor leerlingen van groep 6 t/m 8 van alle Amsterdamse basisscholen en hun leerkrachten.
Maar ook thuis is de website leuk om te bekijken.

Het uitgangspunt van de website is een aantal zichtbare plekken in de buurt, aangeduid op een digitale gestileerde plattegrond. Op de plattegrond van Amsterdam klik je op heen stadsdeel en vervolgens op de buurt. Er verschijnt een korte tekst met specifieke kenmerken van de buurt.

– vervolg beschrijving –

Onderaan nodigt de link ‘Begin met ontdekken’ uit om door te klikken. Dat levert een kaartje van de buurt op met een tiental locaties en daarbij behorende onderwerpen. De plekken worden aangeklikt via de cijfers op de plattegrond of via de omschrijving links van de plattegrond. Iedere plek wordt uitgediept met afbeeldingen, tekst, video, audio en gaat vergezeld van een opdracht of vraag.

Waar gaat het over
De opzet is dat de omgeving leidend moet zijn. Als kinderen in de buurt rond lopen en rondkijken moeten ze een antwoord kunnen vinden op vragen als: Waarom heet onze straat zo, wie is die man daar op die sokkel? Maar ook moet de geschiedenis van de buurt duidelijk worden: Hoe zag de omgeving eruit voordat de huizen er stonden; wanneer werd de eerste heipaal geslagen of de eerste steen gemetseld; wie waren de eerste bewoners.

Doelgroep test

Tijdens de realisatie van de website is deze grondig getest door kinderen van verschillende basisscholen.

Niet alleen op het gebied van gebruikersvriendelijkheid maar ook inhoudelijk.

Meer weten en kennismaken?

Contact

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!