Culturele omgeving - webguidance.nl
Telefoon 06 41 38 74 86 of Email yolanda@webguidance.nl

Culturele omgeving

Culturele omgeving

meer weten, vragen? neem hier contact op

Project in ontwikkeling:  Culturele omgeving.

De culturele omgeving slaat op de omgeving van de eigen school (primair onderwijs). Het brengt in kaart aan welke activiteiten de eigen school deelneemt of wenst deel te nemen (verlanglijstje) en toont de inspiratie van de leerkrachten en cultuurcoördinator(-en). Het geeft tevens een overzicht van project- /themaweken van de school en de invulling hiervan.

Projectinhoud

Bijna elke basisschool in Nederland heeft in meer of mindere mate te maken met kunst en cultuur. Organisaties zoals Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincie Utrecht spelen hier een belangrijke rol in. Zij verzorgen diverse projecten en activiteiten die aansluiten op het lesprogramma en de behoefte van de kinderen. Binnen de school is een leerkracht of een cultuurcoördinator verantwoordelijk voor de invulling van het kunst en cultuurprogramma en de communicatie binnen en buiten de school.

Consulenten van zowel Kunst Centraal als Landschap Erfgoed Utrecht merkten dat zij hierbij ondersteuning kunnen gebruiken. Niet alleen in de uitvoering maar vooral ook in het vastleggen van informatie en inspiratie. Met als belangrijkste doel dat huidige en toekomstige cultuurcoördinatoren op een eenvoudige manier aan de reeds beschikbare informatie kunnen komen (= tijdsbesparing) en in de nabije toekomst deze zelfs met elkaar kunnen delen.

De culturele omgeving slaat op de omgeving van de eigen school. Het brengt in kaart aan welke activiteiten de eigen school deelneemt of wenst deel te nemen (verlanglijstje) en toont de inspiratie van de leerkrachten en cultuurcoördinator zelf. Het geeft tevens een overzicht van project- /themaweken van de school en de invulling hiervan. Daarnaast heeft de cultuurcoördinator een plek om allerhande informatie op de slaan.
Zoeken in het aanbod is eenvoudig en toegespitst op die onderdelen die van belang zijn voor de leerkrachten: bijvoorbeeld schooljaar, discipline, groep, locatie, e.d.

Belangrijk onderdeel binnen de culturele omgeving van de eigen school  is het achterlaten van ervaringen, notities, documenten e.d. door de leerkrachten zelf.
Zo wordt ervaring doorgegeven en achtergelaten.

In de nabije toekomst wordt er een community opgericht waar diverse scholen onderling informatie en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen.

Rol van Webguidance

Webguidance is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de behoefte van de cultuurcoördinator en deze te vertalen naar een concept voor een culturele omgeving. Hieruit volgt een Functioneel- en Interactief Ontwerp die de verschillende onderdelen in beeld brengen. Deze wordt getoetst bij een aantal scholen, door Landschap Erfgoed en Kunst Centraal, en vervolgens aangepast.
Vervolgens zal er een eerste stijlontwerp komen.

Tijdens het gehele traject ondersteund, begeleid en adviseert Webguidance Landschap Erfgoed en Kunst Centraal waar nodig.

Zichtbaarheid van de culturele omgeving

Het eerste traject van de culturele omgeving, het Functioneel en Interactief Ontwerp + Stijlbepaling zal februari 2015 gereed zijn.
De hoop van zowel Landschap Erfgoed Urrecht, Kunst Centraal als Webguidance is om het project in het nieuwe schooljaar (2015 – 2016) in gebruik te kunnen nemen.

Team

Opdrachtgever: Landschap Erfgoed Utrecht
Webguidance: concept en strategie, analyse en inventarisatie, structureren: Functioneel- en Interactief Ontwerp,  advies en ondersteuning
Design: Studio Black (Johan van der Woude)

Meer weten en kennismaken?

Contact

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!