Privacyverklaring - webguidance.nl
Telefoon 06 41 38 74 86 of Email yolanda@webguidance.nl

Privacyverklaring

Share This:

Laatste aanpassing: 15 mei 2018

Webguidance, gevestigd aan Niersstraat 45-3, 1078 VJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.webguidance.nl
Niersstraat 45-3

1078 VJ Amsterdam
Mobiel: 06 41 38 74 86

Yolanda Burger is de Functionaris Gegevensbescherming van Webguidance.
Zij is te bereiken via yolanda@succesvol-bloggen.nl en 06 41 38 74 86

 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Webguidance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via yolanda@succesvol-bloggen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Webguidance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Webguidance neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Webguidance) tussen zit. Webguidance gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

 

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

Webguidance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar

Basis persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zie persoonsgegevens) zullen maximaal 7 jaar worden bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. De gegevens worden na deze 7 jaar verwijderd en vernietigd.
Overige gegevens bewaar ik 1 jaar, daarna worden ze verwijdert.

 

Google Analytics en Facebook Pixel

Webguidance maakt gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel om te analyseren hoe de website wordt gebruikt en hoe effectief de advertenties via Facebook zijn. Via Google Analytics verzamelt Webguidance bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar mijn website. De gegevens die ik hierbij verzamel bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens van Google Analytics wordt er een javascript tracking code op mijn website geplaatst die informatie naar Google verstuurd naar de servers van Google, o.a. in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in mijn Google nalytics statistieken kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Webguidance deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Webguidance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Webguidance jouw persoonsgegevens aan andere derden alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wie zijn deze derde partijen?

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Webguidance gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Webguidance gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Webguidance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou in mijn bezit heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yolanda@webguidance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Webguidance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Webguidance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij: yolanda@succesvol-bloggen.nl

Webguidance beschikt tevens over een goede firewall.

Vragen over deze privacy verklaring?

Heb je vragen n.a.v. deze privacyverklaring schroom dan vooral niet om contact met mij op te nemen!
Mail: yolanda@succesvol-bloggen.nl
Mobiel: 06 41 38 74 86.

Ik doe mijn uiterste best om niet alleen wetmatig maar vooral ook in jouw belang, jouw gegevens te beschermen.

Warme groet,

Yolanda Burger

 

Meer weten en kennismaken?

Contact

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!